Tietoturva

Sitoudun noudattamaan Suomen ja Euroopan unionissa kulloinkin voimassaolevien henkilötietojen käsitteyä koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia.

Noudatan salassapitovelvollisuutta asiakkaan tietojen käsittelyssä. Käytettävät järjestelmät ja tietoliikenne ovat suojattuja asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoturvaratkaisuilla.